Privacy

 

Privacyverklaring

Agristo nv hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Agristo nv zal uw gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer) en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.  

Toestemming

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Agristo nv persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Soorten persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn in het bijzonder informatie over uw identiteit. Hieronder vallen bijv. gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Over het algemeen kunt u de website van Agristo nv bezoeken, zonder dat wij persoonsgegevens van u nodig hebben. Wij vernemen in eerste instantie enkel uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van de website. Verder verzamelt Agristo nv in het kader van de online sollicitatie de volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, telefoon en e-mailadres. U hebt daarnaast ook de mogelijkheid om persoonsgegevens te uploaden als computerbestanden (tekst- en fotobestanden). Deze gegevens worden vrijwillig verstrekt en worden alleen met uw toestemming door ons verzameld, verwerkt en gebruikt.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via de website worden persoonsgegevens verzameld wanneer u het online formulier voor sollicitaties invult.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

De gegevens die worden verzameld in het kader van de online sollicitatie worden uitsluitend verwerkt en gebruikt om uw geschiktheid na te gaan voor de door u beoogde functie en voor de communicatie met u als sollicitant.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan derden indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de online sollicitatie, indien wij hiertoe verplicht zijn door wettelijke voorschriften of gerechtelijke beslissingen of indien u op voorhand uitdrukkelijk uw toestemming geeft om de gegevens door te geven aan derden. Daarbuiten worden er geen gegevens doorgegeven aan derden.

Veiligheid

Agristo nv verbindt zich ertoe om al de gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, of openbaarmaking.

Cookies

Agristo nv gebruikt cookies om uw toekomstig bezoek aan de website vlotter te laten verlopen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Inzage en correctie

U heeft steeds een wettelijk recht om uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kan dit recht uitoefenen door Agristo nv te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich voldoende identificeert.

Wijzigingen

Agristo nv houdt zich het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen.

Contactgegevens

Agristo nv is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Indien u vragen of opmerkingen heeft in verband met deze Privacyverklaring of u wenst uw gegevens na te zien of te wijzigen, kunt u Agristo nv contacteren op het volgende e-mailadres: aevn@agristo.com of telefoonnummer +32 56 73 50 50.